Hızlı Koliform Sayım Plakaları

3M™ Petrifilm™

Açıklama

3M™ Petrifilm™ Hızlı Koliform Sayım Plakaları koliform kontaminasyonu belirlerken hızlı, doğru sonuçlar sağlamak için tasarlanmıştır. Yüksek koliform kontaminasyonu başlangıçta 4 saat içinde ortaya çıkan ayırt edici sarı bölgelerle saptanabilir. Muhtemel koliformlar 14 saatte kaydedilebilir. Onaylı sonuçlar 24 saat içinde alınabilir.

Ürün Kodu :

3M™ Petrifilm™ Hızlı Koliform Sayım Plakası

3M™ Petrifilm™ Hızlı Koliform Sayım Plakaları kullanarak onay aşamasındaki ürün hakkında mikrobiyal bilgi almak için daha az zaman harcarken üretimin arttırılması çalışmalarına daha fazla zaman ayırmış olacaksınız. İşlenmemiş üründe ve üretim hattındaki üründe, oluşan büyük problemleri erken teşhis edebileceksiniz. Hem zaman hem para kazancınızı arttıracak, üretim sonrasında çıkan sıkıntılarınızı azaltacaksınız.

3M™ Petrifilm™ Hızlı Koliform Sayım Plakaları kullanarak koliform kontaminasyonlarını 4-6 saat gibi kısa bir zamanda tespit edebilirsiniz. Erken alınan sonuçlar, erken önlemler almayı sağladığı için çok önemlidir.

Ekimden 6 saat sonra olası Koliform miktarını belirleyebilirsiniz. Bu sayede ürünün spesifikasyon sınırları içinde olup olmadığını görebilirsiniz. 8 saatin sonunda doğrulanmış olarak koliform sayısına ulaşabilirsiniz.

  • Çok hassas pH göstergesi, çoğalan kolonilerin ürettiği asidi saptar.
  • Coliformları hızlı saymak içindir. (4-8 saat)
  • Çoğalma hızlandığı için yanıt süresi azalır.
  • Analiz Süresi: 35 °C’de ilk okuma 4-8 saat, son okuma 24 saat

3M™ Petrifilm Aerobik Sayım Plakaları Yorumlama Kılavuzu