Hızlı Küf & Maya Sayım Plakaları

3M™ Petrifilm™

Açıklama

3M™ Petrifilm™ Hızlı Maya ve Küf Sayım Plakaları algılama işlemini basitleştirir ve hızlandırır. Kolonilerin daha kolay yorumlanmasını sağlayan yeni bir indikatör teknolojisi kullanan bu tamamen numuneye hazır plakalar sonuçları 48 saat içinde verir.

Maya ve küf çok çeşitli koşullara ham maddeleriniz, ürünleriniz ve işlem ortamınızda oluşabilir ve kontrol edilmesi zor bir hale gelebilir. Sorunlu kısım geleneksel agar yöntemlerinin gerektirdiği inkübasyon süresidir. Ancak, 3M™ Petrifilm™ Hızlı Maya ve Küf Sayım Plakaları yalnızca 48 saat içinde hazır olur.

Ürün Kodu :

3M™ Petrifilm™ Hızlı Küf & Maya Sayım Plakası

3M™ Petrifilm™ Hızlı Maya ve Küf Sayım Plakaları ortam içindeki küf ve maya populasyonlarını doğru şekilde belirlemenizi sağlar. Bu yöntemin kullanımı klasik metoda göre çok hızlı ve çok daha kolaydır.

3M™ Petrifilm™ Hızlı Maya ve Küf Sayım Plakaları film kaplı jel yapısı besi yeri ve ihtiva ettiği antibiyotiklerle ile özel bir tasarım ürünüdür. Bu yüzden ilave antibiyotik ve tartarik asit eklenmesine gerek yoktur.

İş gücü tasarrufu ve diğer avantajları sayesinde kritik kontrol noktalarının denetlenmesi daha sık olarak yapılabilmekte ve bu durum ürün kalitesinin artmasında doğrudan etkili olmaktadır.

DRBC ve DG-18 plaka yayma yöntemleri, yanı sıra asitli PDA ve YGC agar dökme plaka yöntemleri kadar güvenilir olduğu kanıtlanmıştır.

Hem düşük hem de yüksek su aktiviteli gıdalar ile kullanılabilir.

Analiz Süresi: 25 °C – 28 °C’de 48 saat

3M™ Petrifilm Hızlı Küf & Maya Sayım Plakaları Yorumlama Kılavuzu