Select E.Koli Sayım Plakaları

3M™ Petrifilm™

Açıklama

3M™ Petrifilm™ Select E.Koli Sayım Plakaları, E.koli tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 saat içerisinde sonuçlar gözlemlenebilmektedir. Bu yöntem klasik metoda göre birçok gereklilikleri ortadan kaldırdığından dolayı büyük kolaylık ve ekonomik avantaj sağlar.

Ürün Kodu :

3M™ Petrifilm™ Select E.Koli Sayım Plakası

3M™ Petrifilm™ Select E. coli (SEC) Sayım Plakaları E. coli için spesifiktir, yalnızca E. coli kolonileri görünür.

3M™ Petrifilm™ Select E. coli (SEC) Count Plate numuneye hazır, seçici ajanlar, gıda maddeleri,[2]soğuk suda çözünür bir jelleşme ajanı ve glukuronidaz etkinliği, 5-bromo-4-kloro-3-indolil-β-D-glukuronid (BCIG) için koloni numaralandırmasını kolaylaştıran bir göstergeden oluşan bir kültür ortamı sistemidir. Petrifilm SEC plakalar gıda ve içecek endüstrilerinde Escherichia coli sayımı için kullanılır. Petrifilm SEC plaka bileşenleri dekontaminedir ancak sterilize değildir. 3M Microbiology, ISO (International Organization for Standardization) 9001 sertifikalıdır. Çoğu E. coli türü termotoleranslıdır ve beta-glukuronidaz ürettir, bu enzim BCIG indikatörü ile Petrifilm SEC Plakalarında reaksiyona girerek koyu yeşil - mavi yeşil koloniler üretir. Uyarı: Bu plakayı E. coli O157 saptamak için kullanmayın. Diğer çoğu E. coli ortamı gibi bu plaka da özel olarak [4]herhangi bir O157 türünün varlığını göstermeyecektir. Çoğu O157 türü atipik E. coli olduğundan, örneğin bınlar glukuronidaz[5]negatiftir ve mavi-yeşil bir renk üretmez, Petrifilm SEC plakasında saptanmaz.

3M™ Petrifilm™ Select E.Koli Sayım Plakaları ile analiz yapmak; ekipman, işlenmemiş gıda, son ürün ve üretim ortamının kontrol edilmesi için gerekli en uygun ve kullanışlı yöntemdir. İş gücü tasarrufu ve diğer avantajları sayesinde kritik kontrol noktalarının denetlenmesi daha sık olarak yapılabilmekte ve bu durum ürün kalitesinin artmasında doğrudan etkili olmaktadır.

E.Coli’yi saptamak için beta-glucuronidase göstergesi içerir.

Sonuçlar 24 saat içinde alınır.

Analiz süresi: 42 °C’de 24 saat ya da 35 °C’de 48 saat

3M™ Petrifilm Select E.Koli Sayım Plakaları Yorumlama Kılavuzu